Tekniska ord A till Ö

Detta är en del av www.mysolutions.se

Bandbredd

Ofta använder man ordet bredband felaktigt när man istället menar bandbredd. Bandbredd är ett mått på hur snabbt det går att överföra data, medan bredband är en bandbredd över ett visst värde. Många menar att idag att det endast får kallas bredband om det är över ca 2 Mb/s. Men många operatörer säger att dom säljer bredband om det är 0.5 Mb/s och uppåt. Förmodligen kommer värdet av vad som är bredband att ändras över tiden.

Bredband

Se Bandbredd

Databas

I grunden är en databas inget komplicerat. Det är helt enkelt något typ av utrymme där data lagras. Det kan alltså vara en helt vanlig textfil av något slag. Men ofta när man pratar om databaser så menar man en mer strukturerad databas, t ex MS SQL, MySQL, Oracle eller Access.
En databas använder man som sagt till att lagra data. Ett exempel kan vara att man på din hemsida kan bli medlem genom att fylla i ett formulär med namn och e-postadress etc. Dessa uppgifter sparas då i en databas som blir ett medlemsregister. Uppgifterna kan man t ex använda till att skicka ut nyhetsbrev, eller medlemmen kanske kan logga in på en medlemssida där han kan skriva i ett diskussionsforum.

Server-programmering

Med server-programmering menar man att alla operationer som programmeraren skapat sker redan på servern, innan resultatet visas på din skräm. En besökare vet alltså inte vad som har hänt på servern, bara vad som utvecklaren valt att visa av detta. Datorn kanske har räknat till 10 000 (varför man nu vill göra det?) innan den skickade ordet "Hej" till din skärm. Ett vanligt exempel är att man kopplar upp sig mot en databas för att hämta och bearbeta data innan man visar det på skärmen.

Två av de vanligaste serverprogrammeringsspråken är ASP och PHP. Vanligtvis så spelar det ingen större roll med vilket av dessa hemsidan är gjord. Det är oftast att webbutvecklaren är mer bekväm med det ena eller andra. Självklart kan det finnas fördelar eller nackdelar med det ena eller det andra, men i stora drag så brukar det oftast vara så att på en Windowsserver använder man ASP och på en UNIX/Linux-server använder man PHP. Men inte ens detta är helt rätt då det idag går utmärkt att köra PHP på en Windowsserver och vice versa.

 

Detta är en del av www.mysolutions.se